Numer Swift kod Iban


our policies

    Chcąc dokonać przelewu bankowego do innego kraju UE w cenie transakcji krajowej, musisz podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko odbiorcy (lub firmy)
  • Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN
  • Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code)
  • Numer IBAN własnego konta bankowego

latest news

Przelewy ELIXIR     Elixir (Elektroniczna Izba Rozliczeniowa) - funkcjonujący w ramach Krajowej Izby Rozliczeniowej (KIR) międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach.

Jest to system rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań banków, wynikających z indywidualnych zleceń klientów.

Informacje wymieniane są z użyciem protokołu transmisji pakietowej X.25 lub poczty elektronicznej X.400. Istnieje także możliwość wymiany danych na nośnikach magnetycznych.
Przesyłane informacje są szyfrowane podpisem elektronicznym z użyciem algorytmu RSA.

Otwarcie Zamk. Początek sesji
w NBP
Koniec
sesji
przekazanie
wyników
do banku
Poranna 16:00 dnia poprzedniego 9:30 10:30 11:00
Popołudn. 9:30 13:30 14:30 15:00
Wieczorna 13:30 16:00 17:00 17:30