Numer Swift kod Iban


our policies

    Chcąc dokonać przelewu bankowego do innego kraju UE w cenie transakcji krajowej, musisz podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko odbiorcy (lub firmy)
  • Międzynarodowy bankowy numer konta IBAN
  • Międzynarodowy numer banku BIC odbiorcy (SWIFT-Code)
  • Numer IBAN własnego konta bankowego

latest news

Identyfikator BIC     KOD BIC jest ośmio lub jedenasto znakowym identyfikatorem banku, który służy do oznaczenia banku w obrocie zagranicznym.

Zasada jest następująca:
* każdy bank, który przystępuje do obszaru stosowania SEPA musi posiadać BIC,
* każdy bank, który korzysta z usług systemu EuroElixir musi posiadać BIC,
* każdy bank, który w obrocie międzynarodowym ( nie tylko europejskim) do przekazywania transakcji płatniczych korzysta z usług SWIFT, posiada swój identyfikator BIC.

W przypadku banku polskiego informację o BIC Klientowi powinien podać bank prowadzący dany rachunek bankowy.